Logo top

Thông tin liên hệ

3B LAND - CÙNG BẠN XÂY ĐẮP TƯƠNG LAI

Địa chỉ: Số 113 Hoàng Thế Thiện, Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Hotline: 035.636.2538

Email: dautuxaydung3b@gmail.com

Website: http://3bland.vn

 


Gửi yêu cầu liên hệ

Loadding